TV& VIDEO

an tâm

Cô giáo về hưu xây cầu cho dân đi

Cô giáo về hưu xây cầu cho dân đi

Tự mình gom góp những đồng lương hưu ít ỏi tích cóp sau mấy mươi năm dạy học, cô giáo về hưu tự nguyện bỏ tiền túi của mình, vận động nhiều giáo viên khác cùng những học trò cũ xây một cây cầu cho người dân để họ không phải thấp thỏm lo âu vào mùa lũ.