TV& VIDEO

ăn thua

Anh tư nhân hóa ngân hàng thương mại lớn nhất Vương quốc

Anh tư nhân hóa ngân hàng thương mại lớn nhất Vương quốc

Chính phủ Anh đã chính thức bán gần 7 tỷ USD cổ phiếu của Tập đoàn Ngân hàng Thương mại Lloyds TBS, ngân hàng quốc doanh lớn nhất vương quốc Anh.