TV& VIDEO

ân tình

Nhà thư pháp Nhật Bản Takeda Souun đến Việt Nam

Nhà thư pháp Nhật Bản Takeda Souun đến Việt Nam

 Sáng ngày 17/8, chương trình biểu diễn và giao lưu nghệ thuật “Sức mạnh thư pháp” được tổ chức bởi Đại sứ quán Nhật Bản tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.