TV& VIDEO

an toàn hàng không dân dụng

Singapore và Mỹ thúc đẩy an toàn hàng không dân dụng

Singapore và Mỹ thúc đẩy an toàn hàng không dân dụng

VTV.vn-Singapore và Mỹ đã ký kết một hiệp định bảo trì hàng không mang tính bước ngoặt nhằm củng cố an toàn hàng không dân dụng và giảm chi phí giám sát hoạt động sửa chữa máy bay.