TV& VIDEO

an toàn nông nghiệp

Lớp học an toàn nông nghiệp

Lớp học an toàn nông nghiệp

VTV.vn - Hiệp hội Nông dân tại bang Louisiana (Mỹ) đã mở ra những lớp học an toàn cho những người nông dân tại đây.