TV& VIDEO

anh cả

Đà Nẵng gắn biển tên đường Võ Nguyên Giáp

Đà Nẵng gắn biển tên đường Võ Nguyên Giáp

Hôm nay (28/12), Sở giao thông công chính TP Đà Nẵng đã tổ chức gắn biển tên đường Võ Nguyên Giáp - vị đại tướng, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.