TV& VIDEO

ảnh chiến tranh Việt Nam

Ảnh chiến tranh Việt Nam trên đất Pháp

Ảnh chiến tranh Việt Nam trên đất Pháp

VTV.vn - Cuốn sách ảnh này do nhà xuất bản Avenes phát hành và được ra mắt vào tháng 9/2014 trong khuôn khổ Liên hoan ảnh báo chí quốc tế "Thị thực cho hình ảnh" tổ chức tại Pháp.