TV& VIDEO

anh chồng

Xót thương gia cảnh của người phụ nữ “bệnh chồng bệnh”

Xót thương gia cảnh của người phụ nữ “bệnh chồng bệnh”

“Bệnh chồng bệnh” là hoàn cảnh thương tâm của chị Dương Thị Đào - thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội.