TV& VIDEO

ảnh đại diện Facebook

Cách thể hiện đồng cảm với mọi quốc gia trên thế giới trên Facebook

Cách thể hiện đồng cảm với mọi quốc gia trên thế giới trên Facebook

VTV.vn - Không chỉ thay đổi hình ảnh đại diện trên Facebook thành quốc kỳ của bất cứ quốc gia nào, người dùng thậm chí có thể bày tỏ sự cảm thông đối với hai quốc gia cùng một lúc.