TV& VIDEO

anh david cameron

40 nước tham gia liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu

40 nước tham gia liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu

Hiện đã có hơn 40 quốc gia đồng ý tham gia liên minh do Mỹ đứng đầu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.