TV& VIDEO

ảnh facebook

Ngày 7/7, Facebook sẽ xóa ảnh đồng bộ từ smartphone

Ngày 7/7, Facebook sẽ xóa ảnh đồng bộ từ smartphone

VTV.vn - Mọi hình ảnh đồng bộ từ smartphone lên Facebook sẽ biến mất vĩnh viễn nếu không được tải về hoặc người dùng không đăng nhập vào ứng dụng Moments trước ngày 7/7.