TV& VIDEO

ảnh màu

Những thói quen cần bỏ khi chụp ảnh

Những thói quen cần bỏ khi chụp ảnh

Đặt ISO quá thấp, chỉnh sửa quá nhiều hay luôn quan tấm đến việc người xem nghĩ gì có thể khiến người chụp bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp.