TV& VIDEO

Anh ra đi hay ở lại EU

Anh ra đi hay ở lại EU: Tiếng nói từ người dân

Anh ra đi hay ở lại EU: Tiếng nói từ người dân

VTV.vn - Phóng viên VTV thường trú tại Anh đã những có ghi nhận về việc người dân Anh nghĩ gì trước thời điểm bỏ phiếu.