Anh từ bỏ vai trò thành viên của EU

Giao diện thử nghiệm VTVLive