TV& VIDEO

anh túc

Xóa bỏ cây thuốc phiện, cuộc sống vùng biên "thay da đổi thịt"

Xóa bỏ cây thuốc phiện, cuộc sống vùng biên "thay da đổi thịt"

Nhờ xóa bỏ cây thuốc phiện, thay thế bằng các giống cây trồng, vật nuôi khác, cuộc sống của bà con ở các xã biên giới phía Tây của tỉnh Nghệ An đã thay đổi tốt hơn về mọi mặt.