TV& VIDEO

Anne Vyalitsyna

Có gì mới ở cuộc trình diễn của các thiên thần - Victoria’s Secret 2013?

Có gì mới ở cuộc trình diễn của các thiên thần - Victoria’s Secret 2013?

Một trong những sự kiện đáng chú ý nhất của làng thời trang quốc tế - show trình diễn của các thiên thần Victoria’s Secret sẽ diễn ra vào ngày 10.12.