TV& VIDEO

áp lực tăng phí

Bộ GTVT cam kết giảm bớt áp lực tăng phí

Bộ GTVT cam kết giảm bớt áp lực tăng phí

VTV.vn - Trước những khó khăn của các doanh nghiệp vận tải về phí đường bộ hiện nay, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cam kết sẽ vào cuộc tích cực để giảm áp lực tăng phí.