Apple iPhone 5c

12 con giáp ứng với 12 smartphone nào?

12 con giáp ứng với 12 smartphone nào?

Nếu năm con dê được xem là năm thành công với iPhone 6s, vậy tới năm nay biểu tượng con khỉ sẽ thuộc về smartphone nào?

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive