TV& VIDEO

ASEAN - Mỹ

Việt Nam chủ trì phiên họp Ủy ban ASEAN tại Mỹ

Việt Nam chủ trì phiên họp Ủy ban ASEAN tại Mỹ

VTV.vn - Phiên họp thường kỳ của Ủy ban ASEAN tại Mỹ và cuộc gặp ASEAN - Mỹ đã được tổ chức tại thủ đô Washington D.C của Mỹ ngày 7/1.