TV& VIDEO

ASEAN+1

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+1

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+1

VTV.vn - Tiếp tục các hoạt động trong tuần Hội nghị AMM-49, sáng 25/7 đã bắt đầu diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các đối tác quan trọng của ASEAN.