TV& VIDEO

Australia hạn hán

Goldman Sachs: Hạn hán sẽ hạ tăng trưởng Australia xuống dưới 2%

Goldman Sachs: Hạn hán sẽ hạ tăng trưởng Australia xuống dưới 2%

VTV.vn - Ngân hàng Goldman Sachs dự báo, tình trạng hạn hán do El-Nino có thể khiến tăng trưởng kinh tế Australia chỉ còn dưới 2% trong năm tới.