B2B

Doanh nghiệp nội giữ ưu thế trong thương mại điện tử

Doanh nghiệp nội giữ ưu thế trong thương mại điện tử

 Cùng với sự phát triển của Internet, thương mại điện tử đang mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam rất nhiều lợi ích. Để làm được điều đó phải kể đến những nỗ lực không hề nhỏ của các doanh nghiệp nội.