TV& VIDEO

bà con người Việt

Mùa kinh doanh của bà con người Việt tại Kiev, Ukraine

Mùa kinh doanh của bà con người Việt tại Kiev, Ukraine

VTV.vn - Giáng sinh và Năm mới cũng là "vụ mùa" kinh doanh buôn bán của bà con kiều bào tại những nước Đông Âu nói riêng và bà con tại nước ngoài nói chung.