TV& VIDEO

bà con nông dân

Nông dân đọc sách để làm kinh tế

Nông dân đọc sách để làm kinh tế

VTV.vn - Ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, bà con nông dân đã biết cách học theo sách, để thay đổi cách làm ăn, qua đó phát triển được các mô hình làm kinh tế khá hiệu quả.