TV& VIDEO

ba đảm đang

THTT: Giao lưu nghệ thuật "Những ngọn cờ đầu"

THTT: Giao lưu nghệ thuật "Những ngọn cờ đầu"

 Kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ gửi đến khán giả một chương trình nghệ thuật, giao lưu ý nghĩa.