TV& VIDEO

Bá Duy

Vietnam Idol: Bất chấp tranh cãi, Thảo Nhi cho rằng mình xứng đáng đi tiếp

Vietnam Idol: Bất chấp tranh cãi, Thảo Nhi cho rằng mình xứng đáng đi tiếp

VTV.vn - Đó là chia sẻ của Thảo Nhi trước những ý kiến tranh cãi về kết quả đêm Gala 6, trong đó có ý kiến cho rằng cô nên là người bị loại thay Bá Duy.