TV& VIDEO

bà H.Clinton

Bộ Tư pháp Mỹ không truy cứu hình sự bà Hillary Clinton

Bộ Tư pháp Mỹ không truy cứu hình sự bà Hillary Clinton

VTV.vn -Ngày 6/7, Bộ Tư pháp Mỹ chấp nhận khuyến nghị của FBI không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bê bối sử dụng email cá nhân cho công việc của cựu Ngoại trưởng H.Clinton.