Bà Hillary Clinton phải điều trần bằng văn bản

Giao diện thử nghiệm VTVLive