TV& VIDEO

bà mai

Sụt lún tại Quảng Ninh có thể do sự bào mòn của nước

Sụt lún tại Quảng Ninh có thể do sự bào mòn của nước

 Nguyên nhân dẫn tới hiện tượng sụt lún có thể gắn với hiện tượng bào mòn do nước diễn ra trong lòng đất tạo nên những hang động, sông ngầm, thường thấy ở những vùng đá vôi hay hiện tượng xói các lớp cát dày ngậm nước.