TV& VIDEO

Bà Nà - Núi Chúa

Đề nghị truy tố 19 đối tượng phá rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa

Đề nghị truy tố 19 đối tượng phá rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa

VTV.vn - Công an thành phố Đà Nẵng hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 19 đối tượng trong đường dây phá rừng Bà Nà - Núi Chúa.