TV& VIDEO

Ba Tri

Bến Tre: Mưa trái mùa gây thiệt hại cho diêm dân

Bến Tre: Mưa trái mùa gây thiệt hại cho diêm dân

Hiện tượng mưa trái mùa đã xảy ra tại các xã vùng biển Bảo Thạnh và Bảo Thuận (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), gây thiệt hại cho những người làm muối ở đây.