TV& VIDEO

Bà Triệu

Đông đảo nghệ sĩ hưởng ứng Tỏa sáng nghị lực Việt

Đông đảo nghệ sĩ hưởng ứng Tỏa sáng nghị lực Việt

Tiếp nối hành trình Roadshow tại thành phố Hồ Chí Minh, vừa qua, 150 tình nguyện viên và đông đảo nghệ sỹ đã đạp xe quanh Hà Nội để hướng ứng chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt.