TV& VIDEO

bà Trương Thị Mai

Khảo sát đề án đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Khảo sát đề án đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

VTV.vn - Thành phố Đà Nẵng là địa phương đầu tiên được đoàn khảo sát số 4 của Ban đề án Trung ương 6 triển khai khảo sát.