TV& VIDEO

Bà Tưng

Xử lý nghiêm những hành vi phản cảm trong biểu diễn nghệ thuật

Xử lý nghiêm những hành vi phản cảm trong biểu diễn nghệ thuật

Kể từ ngày 1/1/2014, Nghị định 158 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo bắt đầu có hiệu lực.