TV& VIDEO

Baath

Hôm nay (3/6), Syria bầu cử Tổng thống

Hôm nay (3/6), Syria bầu cử Tổng thống

Hôm nay (3/6), hàng triệu cử tri Syria sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống đa ứng viên đầu tiên trong vòng hơn 50 năm qua.