TV& VIDEO

Bác Ái

Xã Phước Trung - nơi cả làng đi… vét nước

Xã Phước Trung - nơi cả làng đi… vét nước

Phước Trung - một xã miền núi ở tỉnh Ninh Thuận, được biết đến là làng vét nước, bởi ngày ngày người dân nơi đây đều phải đi vét nước, phải sống cùng với nguồn nước sinh hoạt vừa khan hiếm vừa ô nhiễm.