TV& VIDEO

bác bỏ thông tin

Trung Quốc bác bỏ thông tin nước này có thể dừng mua trái phiếu Mỹ

Trung Quốc bác bỏ thông tin nước này có thể dừng mua trái phiếu Mỹ

VTV.vn - Giới chức Trung Quốc đã bác bỏ thông tin nước này có thể dừng mua trái phiếu Mỹ.