TV& VIDEO

bác bỏ thông tin

Bác bỏ thông tin giết người lấy nội tạng

Bác bỏ thông tin giết người lấy nội tạng

VTV.vn - Công an tỉnh Hưng Yên đã bác bỏ tin đồn về vụ án ở huyện Ân Thi là một vụ án "giết người, lấy nội tạng".