TV& VIDEO

bác đề xuất

Palestine bác đề xuất đàm phán trực tiếp với Israel

Palestine bác đề xuất đàm phán trực tiếp với Israel

VTV.vn - Thủ tướng Palestine Rami đã bác đề xuất của Thủ tướng Israel về tiến hành đàm phán trực tiếp giữa hai bên.