TV& VIDEO

bác đơn

Trung Quốc bác đơn kháng cáo của Bạc Hy Lai

Trung Quốc bác đơn kháng cáo của Bạc Hy Lai

Sáng nay (25/10), Tòa án nhân dân tối cao tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã bác đơn kháng cáo đối với án chung thân của cựu Bí thư thảnh ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai.