TV& VIDEO

bắc giải

Quảng Bình những ngày kháng chiến chống Mỹ

Quảng Bình những ngày kháng chiến chống Mỹ

 Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quảng Bình có vị trí đặc biệt quan trọng, là tuyến đầu của hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa, được coi là “yết hầu” của mạch máu giao thông chi viện miền Nam.