TV& VIDEO

Bắc Mê

Bắc Mê đẹp huyền ảo trong "Cha cõng con"

Bắc Mê đẹp huyền ảo trong "Cha cõng con"

VTV.vn- Do biên kịch Hollywood Pilar Alessandra cùng chắp bút, Cha cõng con - phim điện ảnh đầu tay của ĐD Lương Đình Dũng được "bảo toàn" nét đẹp Việt, từ câu chuyện tới cảnh sắc.