TV& VIDEO

Bắc Nam

Thông tin về vòng sơ loại của Cầu Vồng 2013

Thông tin về vòng sơ loại của Cầu Vồng 2013

 Bạn đã đăng kí tham gia Cầu vồng 2013 – lĩnh vực diễn viên? Vậy hãy theo dõi lịch thi sơ loại dưới đây.