TV& VIDEO

bậc nhất

Rao bán Koenigsegg Agera R màu trắng với giá triệu Euro

Rao bán Koenigsegg Agera R màu trắng với giá triệu Euro

 1.019.581 Euro là mức giá được đưa ra cho siêu xe Koenigsegg Agera R màu trắng.