TV& VIDEO

bác sĩ hiến giác mạc

Ghép thành công giác mác của Đại tá, bác sĩ Nhãn khoa hiến tặng

Ghép thành công giác mác của Đại tá, bác sĩ Nhãn khoa hiến tặng

VTV.vn - Hai ngày sau khi được ghép giác mạc từ bác sĩ, Đại tá Vũ Thị Thoa - Trưởng khoa Mắt của Bệnh viện 198, bệnh nhân đã có thể nhìn lại.