TV& VIDEO

Bắc Thăng Long

Hà Nội sẽ đón nhiều nguồn cung nhà ở xã hội

Hà Nội sẽ đón nhiều nguồn cung nhà ở xã hội

VTV.vn - Dự kiến từ nay đến năm 2016 sẽ có gần 4.000 gia đình thu nhập thấp có cơ hội mua nhà ở xã hội.