TV& VIDEO

Bắc Yên

Trở lại bản từng khó khăn nhất của Sơn La…

Trở lại bản từng khó khăn nhất của Sơn La…

So với trước đây, bản Háng Đồng B, xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã “thay da đổi thịt” một cách đáng kinh ngạc.