TV& VIDEO

Bạch Đằng

Lễ hội truyền thống Bạch Đằng năm 2017

Lễ hội truyền thống Bạch Đằng năm 2017

VTV.vn - Đây là dịp để tỉnh Quảng Ninh quảng bá đến du khách trong và ngoài tỉnh, kiều bào ta ở nước ngoài về giá trị, ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288.