TV& VIDEO

bách nghệ

Bế mạc Festival nghề truyền thống Huế năm 2013

Bế mạc Festival nghề truyền thống Huế năm 2013

 Festival nghề truyền thống Huế diễn ra từ ngày 27/4 vừa khép lại tối qua (1/5), với Lễ rước, tôn vinh nghề và Lễ tế tổ bách nghệ Việt Nam.