Bahrain

Diễn đàn Doha lần thứ 14 bàn về các biện pháp kinh tế

Diễn đàn Doha lần thứ 14 bàn về các biện pháp kinh tế

Diễn đàn Doha lần thứ 14 đang diễn ra tại Thủ đô Doha, Qatar đã đưa ra những cam kết mạnh mẽ nhằm cải thiện nền kinh tế Trung Đông sau làn sóng mùa xuân Arab.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive