bài hát

Bộ trưởng nhận trách nhiệm về sai sót của Cục Nghệ thuật biểu diễn

Bộ trưởng nhận trách nhiệm về sai sót của Cục Nghệ thuật biểu diễn

VTV.vn - Trước sự việc liên quan đến Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ trưởng VHTT&DL đã nhận trách nhiệm của người đứng đầu và mong được sự cảm thông của nhân dân.